CN 

富士电机(安徽)有限公司

 Fuji Motor (Anhui) Co., Ltd


总部地址:上海浦东新区泥城翠波路201号(蓝宝石工业园)

电话:+85265237006

邮箱:info@fujihk.com.cn  • 您的姓名
  • 联系电话
  • 联系邮箱
  • 您的公司名
  • 留言内容
提交


地址 / Add: 香港九龙花园道2-16号豪景大厦29楼2902室 / Room 2902, 29 / F, grand view building, 2-16 Garden Road, Kowloon, Hong Kong

富士集团(香港)实业控股有限公司

 Fuji group (Hong Kong) Industrial Holdings Limited


富士集团 © 版权所有 Fuji Group.All Right Reserved                  皖ICP​​​备2021006577号                      技术支持: 创青科技